Terepeutisk Healing og Massage v/Marianne Garst Boëtius

Dr. Hans Seyle (1907 -1982)

Hans Selye's stressmodel "fra Sundhed til Sygdom"

Ophobning af stress er en forløber og direkte årsag til mange sygdomme og ubalancer Stress kan være forårsaget af mange ting såsom toksicitet, traumer, patogener, mentale ubalancer, elektriske energipåvirkninger, allergier, arvelighed, vaner og mangelsyndrom.

Når akutte og kroniske former for stress er ubehandlet, fører det til en belastning af krop og sind, som kan føre til sygdom og skaber ubalancer.

Hans Seyle var en banebrydende læge fra Montreal, Quebec. Han opdagede, at mange symptomer forbundet med kronisk sygdom var et direkte resultat af en kronisk stressreaktion.

Han anerkendte således, at ”symptomer” gik meget dybere end antaget af den gamle forenklede medicinske model, samt at der lå dybereliggende faktorer bag sygdomme, som havde en skadelig effekt.

Han påviste også at "stress ophobes" i kroppen. Når der opstår et stresssymptom hvis årsag ikke identificeres eller fjernes, vil kroppen gennemgå en række forudsigelige og belastende faser, som fører til ubalancer eller direkte sygdom.

Hans Seyles teorier om afdækning af stress og stressbehandling stemmer overens med den alternative komplementære sygdoms og sundhedsforståelse, som også ligger til grund for Indigo Biofeedback behandlingen. Ifølge disse teorier er det muligt for kroppen at genoprette sin balance, så snart stressfaktorerne er fjernet og de nødvendige næringsstoffer er tilført på både det energimæssige og fysiske plan.

Ifølge Hans Seyle håndterer kroppen stress gennem tre primære faser:

ALARM: Stress starter med at skabe en alarmrespons i kroppen, hvilket skaber symptomerne. En person i alarmfasen kan fx blive stresset af specifikke kemikalier, fødevarer eller psykiske udfordringer, men vil opdage at det er ret let at komme i balance igen ved at være bevidst om stressårsagen i omgivelserne og agere på den.

TILPASNING: Hvis stressbelastningen forsætter, vil kroppen gå ind i tilvænningsfasen. Denne tilvænning kan ofte skabe kronisk forhøjet udskillelse af stresshormon bl.a. kortisol og adrenalin, som på sigt er skadelig, fordi det kan føre til forskellige dybereliggende stresssymptomer så som:

  • Kronisk inflammation

  • Problemer med fordøjelsen

  • Søvnproblemer

  • Hukommelsesproblemer

Det oprindelige symptom, som relaterer til stress i begyndelsen, er væk, men mangel på symptomer betyder ikke fravær af stress. I tilpasningsfasen er stressbelastningen stadig aktiv men på et mere subtilt plan, som påvirker bl.a. celler, væv og særlige organer negativt. Dette kan føre til en falsk følelse af tryghedsfornemmelse, fordi mange mennesker tror, at fordi ”jeg ikke har nogle symptomer, så må jeg være sund og i balance.”

UDMATTELSE: Men hvad, der er godt for din krop i en kortvarig krise, kan være skadeligt, hvis det varer ved i en længere periode. Den langsigtede aktivering af stressresponssystemet kan forstyrre næsten alle kroppens processer, hvilket kan medføre skadelige ubalancer så som: - Påvirket immunsystem - Alvorlige fordøjelses- og hjertesygdomme - Fysiske sygdomme og tilstande, som forværrer tilstanden på længere sigt. Det kan endda forringe vores absorption af næringsstoffer, der fører til en endnu mere forringet sundhedstilstand. Over tid og fortsat udsat for stressfaktorer bliver kroppen gradvist dårligere til at tilpasse sig og klare stress, hvilket skyldes akkumulering af stress på de underliggende niveauer, på samme måde som følelsesmæssig stress ophobes i muskler og væv og er direkte årsag til sygdom og skader.

”At pille et løg”

Det gode er, at du kan lære at identificere dine stressfaktorer og lære, hvordan du selv kan tage kontrol over de stressinducerende omstændigheder i dit miljø, samt blive god til at tage dig af dig selv fysisk og følelsesmæssigt. Indigo biofeedback kan vise dig lag for lag, hvor belastningerne påvirker dig fysisk og psykisk.

Det gode liv

Ved at lære at kunne identificere dine stressfaktorer i dit liv og dine omgivelser og selv lære at tage kontrol over dem og passe på dig selv fysisk og følelsesmæssigt, bliver du i stand til at tackle og reducere din stress. Ved at hjælpe din krop med at gøre, hvad den er designet til at gøre, nemlig at reparere sig selv og bevare dit helbred - støtter du kroppens evne til at hele sig selv. Og din krop er netop designet til at helbrede sig selv og klare stress, ligesom hvis du brækker en knogle; En læge kan lægge den i gips, men det er din knogle, der heler sig selv. Belønningen er enorm og hjælper dig til det gode liv.