Terapeutisk Healing og Massage v/Marianne Garst Boëtius

terapeutisk Healing og massage siden 1985.

Covid-19!

 

Klinikken har igen åbent fra d. 1.5. 2021 og jeg vil se frem til igen at kunne tage imod jer. 

Da klinikken har status af "Anden sundhedsfaglig aktivitet" er der ikke krav om negativ coronatest inden behandling.

For at beskytte min familie, samt andre klienter i klinikken forventer jeg selvfølgelig, at du er symptomfri og melder afbud ved de mindste tegn på corona.

Jeg opfylder ligeledes alle krav om hygiejne, afspritning, mundbind, samt regelmæssige test.

Mit arbejde med Terapeutisk healing (Bob Moore healing) og massage tager afsæt i min interesse for menneskers trivsel og oplevelse af egen sundhedstilstand.

Min opmærksomhed er i særlig grad rettet mod dem, der befinder sig i svære livsomstændigheder på grund af kroniske lidelser med såvel psykiske som fysiske, energimæssige symptomer.

Jeg har i mange år fordybet mig i undersøgelser af både Terapeutisk Healing og Massage effekt på bivirkninger og Senfølger til Kræftbehandling for at undersøge alternative behandlingsmetoder muligheder for disse mennesker
Jeg har afsluttet forskningsprojektet ”Healing og senfølger til kræftbehandling”. (Links til forskning og artikler ).

I mit arbejde som healer følger jeg i sær den irske healer Bob Moore og hans lære. Han lagde vægt på nødvendigheden af et indgående kendskab til kroppens energibaner (æterisk anatomi), med det formål at være i stand til at heale specifikke skader og ubalancer.

Samtaler før og efter selve behandlingen er også en væsentlig del af helheden, hvor vigtige problemstillinger og erkendelser, samt planlægning af forløbet kan drøftes.
Under mit terapeutiske arbejde i forbindelse med både healing og massage dannes der et billede af, hvordan livsenergien er tilstede i kroppen, der kan være med til at afdække klientens situation både fysisk, psykisk og energimæssigt.
Jeg healer klientens energifelt i sin helhed, men retter den også mod specifikke lidelser og symptomer. Under healingen undersøger jeg energifeltet for de problemer, der kan være af både fysisk og psykisk art. Det gør det muligt for mig at forme både healing og massage under selve behandlingsforløbet.

Uddannelser:

Sygeplejerske med en efteruddannelse i onkologi (kræft).
Socialpædagog med fokus på omsorgssvigtede børn.
Healeruddannet ved den irske healer Bob Moore.
Nordlys Massage Lærer ved Anne & Philip Nees.